Tag Archives: ホンジュラス

第15回ホンジュラス大会

日時:2017年8月19日
場所:ホンジュラス・テグシガルパ市
主催者:ホンジュラス支部

8月19日に第15回ホンジュラス大会が開催され、選手は頂点を目指して戦いました。